telesammler.info


| Home

| Einführung

| News

| Katalog

| Termine

| TeleSammler

| Sammlungen

| Links

| Katalog ohne Abbildungen

| Katalog mit Abbildungen
Telefonkarten der A-Serie aus 1999

Karten-Nr.

Auflage

Motiv

Wert

Hersteller

ModuleA 01 01.99

18.000

Betriebl. Vorschlagswesen - Ihre Idee

6 DM

ODS

33FA 02 01.99

18.000

Betriebl. Vorschlagswesen - Neue Wege

6 DM

ODS

33FA 03 04.99

18.000

Geschäftsbericht 1998

6 DM

Orga

32A 04 02.99

59.000

CeBIT '99

6 DM

Gemplus

20A 05 03.99

18.000

Telekom Baskets

6 DM

Orga

32A 06 07.99

30.000

Sonnenfinsternis (Wechselbild)

12 DM

ODS

33FA 07 07.99

18.000

Direktion Berlin

6 DM

Gemplus

20A 08 07.99

70.000

Oskar Koller I

6 DM

Gemplus

20A 09 07.99

70.000

Oskar Koller II

6 DM

Gemplus

20A 10 07.99

70.000

Oskar Koller III

6 DM

Gemplus

20A 11 07.99

24.000

Malwettbewerb

6 DM

ODS

33FA 12 08.99

14.000

DigiGlob

6 DM

ODS

33FA 13 08.99

32.000

IFA 1999

6 DM

ODS

33FA 14 08.99

70.000

P. Thiele Horoskope - Löwe

6 DM

ODS

33FA 15 08.99

70.000

P. Thiele Horoskope - Jungfrau

6 DM

ODS

33FA 16 08.99

70.000

P. Thiele Horoskope - Waage

6 DM

ODS

33FA 17 08.99

70.000

P. Thiele Horoskope - Skorpion

6 DM

ODS

33FA 18 08.99

70.000

P. Thiele Horoskope - Schütze

6 DM

ODS

33FA 19 08.99

70.000

P. Thiele Horoskope- Steinbock

6 DM

ODS

33FA 20 09.99

15.000

Philatelia I

6 DM

Gemplus

20A 21 09.99

15.000

Philatelia II

6 DM

Gemplus

20A 22 10.99

192.000

Weihnachtskarte 1999

6 DM

ODS

33FA 23 09.99

18.000

Betriebl. Vorschlagswesen I

6 DM

ODS

33FA 24 09.99

18.000

Betriebl. Vorschlagswesen II

6 DM

ODS

33FA 25 09.99

22.000

T-DSL

6 DM

Gemplus

20A 26 10.99

30.000

Octopus Desk

6 DM

Gemplus

38A 27 11.99

5.000

Joan Sofron - Weihnachten 99

6 DM

Gemplus

38A 28 11.99

40.000

Weihnachten - Nussknacker

6 DM

Gemplus

38A 29 11.99

8.000

Mit freundlicher Unterstützung der DTAG

6 DM

Gemplus

38A 30 11.99

8.500

T-ISDN

6 DM

Gemplus

38A 31 12.99

52.000

Von Mensch zu Mensch

6 DM

Gemplus

38A 32 12.99

7.000

Carrier Services

6 DM

Orga

37FA 33 12.99

10.000

Wechselbildkarte-Millennium

6 DM

ODS

33FA 34 12.99

11.000

Konzernsicherheit

6 DM

Gemplus

38A 35 12.99

8.000

PIV - Prozess- u. IV Lösungen

6 DM

Orga

37FA 36 12.99

11.000

Telekom - Mukoviszidose

6 DM

Orga

37FA 37 12.99

8.000

Telekom - Projekt 2000

6 DM

Orga

37FA 38 12.99

8.000

T-Service - Chance im Wandel

6 DM

Orga

37FA 39 12.99

16.000

DT Frankfurt

6 DM

Orga

37F
© 2020 telesammler.info

Kontakt

Impressum

Datenschutzerklärung