telesammler.info


| Home

| Einführung

| News

| Katalog

| Termine

| TeleSammler

| Sammlungen

| Links

| Katalog ohne Abbildungen

| Katalog mit Abbildungen
Telefonkarten der PD-Serie aus 1996

Karten-Nr.

Auflage

Motiv

Wert

Hersteller

ModulePD 01 00.96

6.500.000

O. Alt - Zwillinge

12 DM

G&D

33F, 35FoPD 02 00.96

1.000.000

Reisekoffer

12 DM

Orga

32PD 03 00.96

2.700.000

Vandalismus

12 DM

ODS

33, 33FPD 04 00.96

6.000.000

Gesammelte Werte

12 DM

Gemplus

20, 25PD 05 00.96

2.000.000

Clown

12 DM

Solaic

61PD 06 00.96

7.000.000

Zirkus - Leopard

50 DM

Gemplus

20, 25PD 07 00.96

4.000.000

T-online

12 DM

Orga

32PD 08 00.96

9.000.000

Rettet die Schmetterlinge

12 DM

Solaic

61, 70a, 70bPD 09 00.96

5.000.000

ISDN

50 DM

Orga

32-1, 32-3PD 10 00.96

1.500.000

Irrgarten

12 DM

Gemplus

20, 25
© 2020 telesammler.info

Kontakt

Impressum

Datenschutzerklärung