telesammler.info


| Home

| Einführung

| News

| Katalog

| Termine

| TeleSammler

| Sammlungen

| Links

| Katalog ohne Abbildungen

| Katalog mit Abbildungen




Telefonkarten der PD-Serie aus 2001





Karten-Nr.

Auflage

Motiv

Wert

Hersteller

Module



PD 01 00.01

2.000.000

Autostadt

12 DM

Gemplus

38



PD 02 00.01

1.000.000

30 Jahre – Sendung mit der Maus

12 DM

Solaic

52



PD 03 00.01

1.000.000

Freundschaft: Jungs

12 DM

Orga

37F



PD 04 00.01

350.000

Tiere Afrikas: Giraffe

50 DM

Gemplus

38



PD 05 00.01

200.000

Natur: Geysire

50 DM

Orga

37F



PD 06 00.01

100.000

Kulinarisches: Italien

12 DM

Gemplus

38



PD 07 00.01

100.000

Schöne Landschaften: Baden-Württemberg

12 DM

Orga

37F



PD 08 00.01

100.000

Schöne Landschaften: Brandenburg

12 DM

Orga

37F



PD 09 00.01

100.000

Schöne Landschaften: Niedersachsen

12 DM

Orga

37F



PD 10 00.01

100.000

Schöne Landschaften: Thüringen

12 DM

Orga

37F



PD 11 00.01

200.000

Spitzweg: Liebende

50 DM

Gemplus

38



PD 12 00.01

200.000

Gewürze

50 DM

Gemplus

38



PD 13 00.01

1.000.000

Kaffee

12 DM

Orga

37F



PD 14 00.01

1.000.000

Fix & Foxi III

12 DM

Gemplus

38



PD 15 00.01

1.800.000

Gorilla

5 EUR

Gemplus

38



PD 16 00.01

1.700.000

Schiffe

5 EUR

Gemplus

38



PD 17 00.01

300.000

Kalender 2002

10 EUR

Orga

37F




© 2020 telesammler.info

Kontakt

Impressum

Datenschutzerklärung